SEARCH PRODUCT

Νέα

 • hyperdesmo
  Το τελευταίο διάστημα διάφορες ιστοσελίδες, κατά δήλωσή τους εξειδικευμένες, αναφέρονται και στα προϊόντα της ΑLCHIMICA παραπληροφορώντας επικίνδυνα το κοινό. Η εταιρεία μας θεωρώντας ανέκαθεν υποχρέωσή της να συμβάλει πάντα στην ποιοτική αναβάθμιση των υλικών κατασκευής τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, ζήτησε από το Τεχνικό Τμήμα της να τοποθετηθεί σχετικά άπαξ και διαπαντός. Ακολουθεί η σχετική Ανακοίνωση. Το HYPERDESMO® System, αναγνωρισμένο σε 100 και πλέον χώρες, προσφέρει αξιόπιστη, επαγγελματική, σωστή και οικονομική μέθοδο στεγάνωσης και προστασίας για μεγάλο εύρος περιπτώσεων. Μετρά τριάντα χρόνια επιτυχημένων εφαρμογών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές, μωσαϊκά, πλάκες δωμάτων κ.α. Πρόσφατα, συγκεκριμένο site υποστήριξε ότι απαγορεύεται η εφαρμογή προϊόντων της σειράς HYPERDESMO® σε οπλισμένο σκυρόδεμα διότι δεν κατέχουν την απαραίτητη πιστοποίηση, CE 1504 ή  ΕΛΟΤ ΕΝ 1504. Όμως τα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα σε πλατφόρμες γεφυρών  που έχουν στεγανοποιηθεί και προστατευτεί με το HYPERDESMO® System, είναι ο αυταπόδεικτος  αντίλογος καθώς η πλατφόρμα μίας γέφυρας είναι πρακτικά ο ορισμός του οπλισμένου σκυροδέματος. Άλλες «φήμες της αγοράς» διατείνονται πως οι διαλύτες που περιέχονται στο Σύστημα καταστρέφουν τους χαλύβδινους οπλισμούς του σκυροδέματος. Ξεχνούν φυσικά ότι η πλειονότητα των μεταλλικών και χαλύβδινων επιφανειών βάφονται με χρώματα και βερνίκια διαλύτη (π.χ. πλοία, αυτοκίνητα, μηχανήματα, κλπ). Ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω κατά λέξη τα σχόλια του χρήστη ενός site που υπογράφει ως Chris Rodopoulos την 1η Απριλίου 2019: «Απαγορεύεται η χρήση του Hyperdesmo -LV επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα» «Η εταιρία στα υποστρώματα δεν γράφει πουθενά σε οπλισμένο σκυρόδεμα. Σταματήστε Να παρανομείτε για να πληρωθείτε» «Οτιδήποτε δε φέρει σήμανση CE 1504 απαγορεύεται ρητά να ακουμπήσει επάνω σε ΟΣ» Ας δούμε, λοιπόν, τι είναι αυτό το πρότυπο CE 1504 για το οποίο και αγωνίζεται ο συγκεκριμένος χρήστης. Πρόκειται για μία γενική οδηγία στην οποία οφείλουν να συμμορφώνονται όλα τα υλικά που προορίζονται για χρήση σε δομικές κατασκευές, και χωρίζεται σε υποκατηγορίες. Αναλυτικότερα: ΕΛΟΤ ΕΝ 1504: αναφέρεται σε προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα.   ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-03: αναφέρεται σε επισκευή φερόντων και μη φερόντων στοιχείων. Η παραπάνω λοιπόν οδηγία αφορά προϊόντα επισκευής όπως τα τσιμεντοειδή, τα εποξικά, και συναφή υλικά τα οποία δεν αφορούν την στεγάνωση. Η ΑLCHIMICATM για τα τσιμεντοειδή της επισκευαστικά σαφώς και διαθέτει τα αντίστοιχα  πιστοποιητικά κατά ΕΛΟΤ 1504-3.   ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-02: αναφέρεται σε συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος. Συγκεκριμένα, αυτή η τελευταία και σε συνάρτηση με την τελική χρήση ή το περιβάλλον στο οποίο  βρίσκεται η εκάστοτε κατασκευή, αναφέρεται στην προστασία από φαινόμενα όπως η ενανθράκωση, η προσβολή από χημικά, η όξινη βροχή, η υγρασία, η  προσβολή από υδρατμούς,  αλλά και στη μηχανική καταπόνηση π.χ. από τριβή κ.α.   Στην πιο απλή και συχνή περίπτωση η προσβολή από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) της ατμόσφαιρας, δηλαδή η ενανθράκωση, είναι που ενδιαφέρει. Ας θυμηθούμε τι είναι η ενανθράκωση. Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα διαλυόμενο στο νερό παράγει ανθρακικό οξύ το οποίο προσβάλει τα ασβεστούχα συστατικά του σκυροδέματος. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση του pH, δηλαδή της αλκαλικότητας του σκυροδέματος, με αποτέλεσμα τη μειωμένη πλέον προστασία των σιδηρών οπλισμών και εντέλει την οξείδωσή τους. Το οξείδιο του σιδήρου διαστέλλεται και ρηγματώνει το σκυρόδεμα επιβαρύνοντας την κατάσταση. Η διαδικασία της ενανθράκωσης ξεκινά αμέσως μετά τη σκυροδέτηση, όμως ο ρυθμός της μειώνεται προοδευτικά λόγω παθητικοποίησης. Θα χρειαστούν πολλές δεκάδες ή και εκατοντάδες χρόνια για να προσβληθούν οι οπλισμοί σε ένα καλά δομημένο στοιχείο με ικανοποιητικές αποστάσεις του οπλισμού από τις ελεύθερες επιφάνειες. Βέβαια, η προστασία του εκτεθειμένου σκυροδέματος ενδείκνυται ώστε να επιβραδυνθεί η ενανθράκωση. Μία απλή βαφή με ένα καλό ακρυλικό χρώμα δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα. Τώρα, ένα σύστημα στεγάνωσης όπως το HYPERDESMO® System οφείλει να ακολουθεί την ευρωπαϊκή οδηγία ETAG 005, η οποία είναι στοχευμένη και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις μίας σωστής στεγάνωσης.  Το να πιστοποιηθεί ένα σύστημα με αυτή την οδηγία είναι διαδικασία χρονοβόρα (περισσότερα από 5 έτη) και δαπανηρή (περισσότερα από 50.000€ ανά προϊόν), ενώ συγκριτικά μία πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-02 απαιτεί μία εβδομάδα και όχι περισσότερα από 500€. Κάποιος καλοπροαίρετος αμέσως αντιλαμβάνεται τις διαφορές. Η στεγάνωση λοιπόν και μάλιστα κατά ETAG 005 προστατεύει πιστοποιημένα το δώμα (κατασκευασμένο συνήθως από οπλισμένο σκυρόδεμα) από την υγρασία, τα ύδατα, την όξινη βροχή και φυσικά από την ενανθράκωση. Πρακτικά, και μόνο η χρήση Primer σε 100-200gr/m2 είναι αρκετή προστασία από την ενανθράκωση. Πόσο μάλλον η καθαυτή στεγάνωση, η οποία θα δημιουργήσει μία επιπλέον μεμβράνη πάχους τουλάχιστον 1,2mm.   Ανακεφαλαιώνοντας, το ETAG 005 αναφέρεται στα συστήματα στεγάνωσης κυρίως δωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επιπλέον, όπως σημειώνεται  κατηγορηματικά στην εισαγωγή της οδηγίας, η στεγάνωση φυσικά και δεν θα αυξήσει τη στατικότητα της δομής [section 4.1 of the ETAG 005; quote: Liquid applied roof waterproofing kits (LARWK), as an assembled system, make no contribution towards enabling a construction works to meet the requirements of ER1 Mechanical resistance and stability]. Εντούτοις,  θα συνεισφέρει δραστικά στη διατήρησή της στο χρόνο. Από την άλλη μεριά, το ΕΛΟΤ 1504  αναφέρεται στη συντήρηση ή και βελτίωση της στατικότητας της δομής. Αν λοιπόν το δώμα παρουσιάζει προβλήματα στατικότητας (εμφανείς οξειδωμένους οπλισμούς, ρωγμές, προβλήματα από σεισμούς κλπ), θα πρέπει πρώτα να επισκευαστεί με τα κατάλληλα υλικά και κατόπιν άφοβα να προχωρήσετε στη στεγάνωση. Αν όμως το δώμα από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι νέο ή σε καλή κατάσταση προχωρήστε άφοβα απευθείας στη στεγάνωση. Όπως είπαμε, ακόμα και η εφαρμογή του Primer εξασφαλίζει προστασία από την ενανθράκωση και την όξινη βροχή.  Άλλωστε, στην Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τόσο η ενανθράκωση αλλά τα χλωροϊόντα κυρίως στις παράκτιες ή νησιωτικές περιοχές. Η χρήση του HYPERDESMO® System σας προστατεύει και από τα χλωροϊόντα και μάλιστα αποδεδειγμένα, καθώς για την πιστοποίηση ενός υλικού στεγάνωσης γεφυρών μία από τις πλέον σημαντικές δοκιμές είναι η αντοχή στη μετανάστευση χλωροϊόντων που προέρχονται από τη χρήση αλατιού το χειμώνα ως αντιπαγωτικό μέσο. Η στεγάνωση είναι πρόβλημα σύνθετο και εξαρτάται από περιβαλλοντικές και άλλες τεχνικές απαιτήσεις και συνθήκες. Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις στεγάνωσης και θερμομόνωσης ενός δώματος στις αραβικές χώρες όπου γίνεται εικοσιτετράωρη χρήση του κλιματισμού με εξωτερική θερμοκρασία 50οC και υγρασία, διαφέρουν ριζικά από ένα κλασικό δώμα στην Ελλάδα. Όπως επίσης, ένας χώρος με εσωτερική πισίνα απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Γι΄ αυτό, σας παρακαλούμε να μην διστάζετε να απευθύνεστε στο Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας μας. Τέλος, καλούμε όλους όσοι ενδιαφέρονται καλοπροαίρετα για την αναβάθμιση  της τεχνογνωσίας στη χώρα μας να είναι πιο προσεκτικοί και να μην απαξιώνουν επιπόλαια ένα ελληνικό προϊόν, το HYPERDESMO®, το οποίο χάραξε νέους δρόμους και εφαρμόζεται με επιτυχία σε περισσότερες από 100 χώρες διεθνώς. Τεχνικό Τμήμα, ALCHIMICA Α.Ε.
 • ALCHIMICA in the BARILGA Expo 2019 - Κεντρική Εικόνα
  Διευρύνοντας περαιτέρω την διεθνή παρουσία της, η ALCHIMICA συμμετείχε στην έκθεση BARILGA που διεξήχθη από 26 έως και 28 Απριλίου 2019 στη Μογγολία. Ευχαριστούμε όλους τους πελάτες, επισκέπτες και συνεργάτες μας για την συμβολή τους στην επιτυχία της έκθεσης!
 • Η ALCHIMICA στην "Construct-Ambient Expo 2019" - Κεντρική Εικόνα
  Η ALCHIMICA  συμμετείχε στη διεθνή έκθεση  "Construct-Ambient Expo 2019", που διεξήχθη στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας από τις 14 έως  και τις 17 Μαρτίου 2019. Ευχαριστούμε τους επισκέπτες, συνεργάτες και πελάτες μας που με την παρουσία τους συνέβαλαν στην επιτυχημένη συμμετοχή της ALCHIMICA!
 • Η ALCHIMICA στην "MADE Expo 2019" - Κεντρική Εικόνα
  Η ALCHIMICA  συμμετείχε στη διεθνή έκθεση MADE Expo 2019, που διεξήχθη στο Μιλάνο της Ιταλίας από τις 13 έως και 16 Μαρτίου 2019. Ευχαριστούμε τους επισκέπτες, συνεργάτες και πελάτες μας που με την παρουσία τους συνέβαλαν στην επιτυχημένη συμμετοχή της ALCHIMICA!

Σελίδες

Πιστοποιήσεις

 • - - Image
 • BBA - Image
 • . - Image
 • . - Image
 • - - Image
 • . - Image
 • ISO 14001-2004 - Image